خودنویس

...و سرنوشت‌تان را به دست خودتان سپرد...

خودنویس

...و سرنوشت‌تان را به دست خودتان سپرد...

خودنویس

خودنویس هنوز هم ...
یک عنوان موقت برای این وبلاگ است؛
خودم می‌نویسم
و/یا از خودم می‌نویسم
و/یا برای خودم می‌نویسم..
خودنویس از جوهر درونیش
مایه می‌گذارد تا زیبایی بیافریند..
✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿
هذا مقام العائذ بک من النار...
العفو...العفو...العفو...
✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿
اُفَوِّضُ اَمری اِلی الله اِنَّ اللهَ بَصیرٌ بِالعِباد.
✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿
روزگاری به مردم رخ نماید که مرد میان بی‌عرضه‌گی و نادرستی مخیر شود؛
هر که در آن روزگار باشد باید بی‌عرضه‌گی را بر نادرستی ترجیح دهد.
نهج الفصاحه، حدیث 1752.
✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿
کسی که به فکر برآوردن نیاز
برادر مومن مسلمان خود باشد،
تا زمانی که در فکر نیاز او باشد،
خداوند در کار نیاز وی باشد.
امام صادق (ع)-میزان الحکمه.
✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿
خدایا درود فرست بر محمد و آل او،
و هر چه اندیشه مرا مشغول می دارد،
تو خود کفایت نما،
و بدان کار گمارم که فردا مرا از آن پرسش کنی،
و اوقات مرا فارغ گردان،
برای انجام عملی که مرا برای آن آفریدی،
و به مال بی نیازم گردان و روزی مرا بر من فراخ کن،
اما به ناسپاسی و خودپرستی مبتلا مساز،
و رتبه ارجمند ده و به کبر آزمایش مفرما،
و توفیق عبادت ده،
و به خودپسندی عبادت مرا فاسد مکن،
و بر دست من برای مردم خیر جاری کن،
و به منت نهادن آن را ضایع مساز،
و به خوی نیک آراسته ام دار،
و از بالیدن و فخر حفظ کن...

فرازی از دعای مکارم الاخلاق
صحیفه سجادیه
نیایش بیستم

۲۵
مهر
نمی‌دانم خودم با بانک چنین قراردادی کرده‌ام یا بانک به حساب خودش برایم چنین چیزی را انتخاب کرده است که فقط به ازای برداشت از موجودی حساب برایم پیامک می‌فرستد... "در واقع، از نظر ما کم شدن از موجودی حسابمان اهمیتی به مراتب بیشتر از اضافه شدن به آن دارد؛ نگاهی که در وهلهء اول بسیار منطقی به نظر می‌رسد..." نگاهی به فیلسوف درون می‌اندازم که برای خودش روی مبل راحتی لم داده و لبخند ملیحی بر لب دارد. انگار می‌خواهد حرفی را از لا به لای این منطق ظاهری بیرون کشیده و توانایی فلسفه بافی خود را به رخم بکشد. به این رفتارهایش عادت کرده‌ام دیگر. از سر عادت، کمی جا به جا می‌‌شود و نطقش را آغاز می‌کند... "این نگاه با کمی اغماض همان نگاهی است که اکثر آدم‌ها به زندگی دارند. فارغ از اینکه گاهی ما واقعا برایمان مهم است که فلان مبلغ که قرار بود به حسابمان واریز شود، شده است یا نه، اولویت ما در زندگی چسبیدن به داشته‌هایی است که در این دنیای دائما در تغییر و تحول، شدیدا در معرض دستبرد اصطلاحا دست جفاکار روزگار است. برای ما اضافه کردن به این دنیا در مرکز توجه نیست، بلکه این تصاحب کردن و کندن از این دنیاست که دماغ ما را سرحال می‌آورد. سنت تحول این دنیا هم که سنتی ما فوق دلخواه ماست مدام ما را در اضطراب از دست دادن‌ها قرار می‌دهد و گاه این حس اضطراب ما را به جایی می‌کشاند که به ظاهر مانند جناب حافظ بگوییم، خرم آن روز کز این منزل ویران بروم. آری، فقط آن که تمرکزش بر افزودن به این دنیا باشد، اولویتش در زایش‌های جدید باشد، نگاهش دگرخواهانه باشد، این دنیا برایش خواستنی و از زوایه نگاهی خاص قابل تحمل می‌شود..." سری به نشانهء تایید تکان می‌دهم تا فیلسوف درون راضی شود و برود پی کارش. باید سری هم به بانک بزنم، شاید بتوانم پیامک واریز به حساب را هم فعال کنم.
  • صبا مهدوی